Preparar la ciutat per al Next Generation

Formació
La pandèmia generada per la COVID-19 ha posat al descobert la vulnerabilitat de la Unió Europea en molts aspectes i n’ha deixat les economies europees molt tocades. Les limitacions geogràfiques…